Home » 5 vwo » Literatuur

In de bovenbouw van het vwo lezen leerlingen 12 literaire werken.

 

Inhoud

VWO-4

1 roman klassikaal

1 roman die ook verfilmd is

1 keuze uit de gedichten of een roman naar keuze

1 roman naar keuze

VWO-5

Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos

Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart

2 romans uit de keuzelijst

VWO-6

Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken

3 romans uit de keuzelijst

(2 romans uit de keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn)

 

Toetsing

VWO-4

VT-2 toets over de gelezen boeken

Bij elke roman hoort een leesverslag 

VWO-5

VT-1  + ED5% essay over

Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos

VT-1 + ED5% essay over

Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart

 

Bij elke roman hoort een leesverslag (zie onderaan)

VWO-6

ED 25%

Afsluitend (mondeling) examen over 5 romans uit de keuzelijst ( 2 romans uit die keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn) en Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken.

Een compleet leesdossier met 12 leesverslagen en slotessay is voorwaarde voor deelname.