Home » PWS » Periodeplanner
Wk Taak In de les
35 oriëntatie en verkenning, opzet, hoofd- en deelvragen
36 oriëntatie en verkenning afgerond oriëntatie en verkenning, opzet, hoofd- en deelvragen
37 voorlopige hoofdvraag en deelvragen staan vast literatuuronderzoek voor theoretisch kader
38 feedbackgesprek op hoofd- en deelvragen GO/NO GO literatuuronderzoek voor theoretisch kader
39 literatuuronderzoek voor theoretisch kader
40 literatuuronderzoek voor theoretisch kader
41 literatuuronderzoek afgerond literatuuronderzoek voor theoretisch kader
42 schrijven theoretisch kader en opzet praktijkonderzoek
43 HERFSTVAKANTIE
44 theoretisch kader inleveren schrijven theoretisch kader en opzet praktijkonderzoek
45 TOETSWEEK
46 opzet praktijkonderzoek inleveren opzet maken voor en uitvoeren van praktijkonderzoek
47 feedbackgesprek theoretisch kader opzet maken voor en uitvoeren van praktijkonderzoek
48 praktijkonderzoek afgerond opzet maken voor en uitvoeren van praktijkonderzoek
49 feedback uitwerking praktijkonderzoek opzet maken voor en uitvoeren van praktijkonderzoek
50 uitwerking praktijkonderzoek inleveren schrijven eindverslag
51 PWS inleveren schrijven eindverslag
52 KERSTVAKANTIE
53 KERSTVAKANTIE
1 afsluitende gesprekken afsluitend gesprek met docent, eventueel aanvullen 
2 TOETSWEEK
3 afsluitende gesprekken afsluitend gesprek met docent, eventueel aanvullen 
4 26-1 cijfer definitief